Aktuális minőség, környezeti és MEBIR politika

A RONEKO Kft. a villamos és gépészeti kivitelezési munkálatainak teljesítése során törekszik a már megszerzett piaci pozíció megtartására, valamint a kiváló minőség folyamatos biztosításával növekvő részesedés megszerzésére.

Ennek érdekében az MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok követelményeinek megfelelő minőség- és környezetirányítási rendszert működtetjük, amely garantálja termékeink és szolgáltatásaink állandó, kifogástalan minőségét, folyamatos fejlesztését, megrendelőink megelégedettségét, miközben nagy figyelmet fordítunk a környezeti károk, környezetszennyezés megelőzésére, a környezet igénybevételének folyamatos ésszerűsítésére, környezethasználattal járó kockázatok folyamatos kiküszöbölésére. A Kft. vezetése elkötelezte magát, a minőség- és környezetirányítási rendszer folyamatos és eredményes fejlesztése mellett.

Minden dolgozónál tudatosítani kívánjuk, hogy saját munkaterületén tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a munkautasítások, valamint a környezetvédelmi előírások és rendeletek betartásával az általunk kivitelezett létesítmények minősége folyamatosan kielégítse a vevők igényeit, és a tevékenységeink környezeti hatásai megfeleljenek az érdekelt felek (a vevő, a társadalom, a hatóságok, stb.) elvárásainak. Törekszünk arra, hogy vevőink igényeinek maradéktalanul megfeleljünk, ezért keressük a komplex megoldásokat, javító és helyesbítő tevékenységeket a megrendelőink igényinek, elégedettségének mérése alapján. Eközben figyelemmel kísérjük, és minél előbb alkalmazzuk a legkorszerűbb építési módszereket a vonatkozó szabványok és jogszabályok adta kereteken belül, figyelembe véve a múltbéli hiányosságaink elemzésekor szerzett tapasztalatokat.

A Roneko Kft. az alább felsoroltakat tekinti legfőbb feladatainak:

·Jogszabályi és hatósági előírások betartása

·Munkatársaink folyamatos képzésének biztosítása

·Preventív védekezés alapelvének tudatos alkalmazása

·Beszállítóink, alvállalkozóink tevékenységének környezeti szempontokat is figyelembe vevő minősítése

·Korszerű technológiák bevezetésével, berendezések vásárlásával az épített környezet életritmusának, zajterhelésének csökkentése

·A müködés során keletkező hulladékok megfelelő kezelése, ha lehetséges újrahasznosítási lehetőségek kidolgozása

·Telephelyünkün végzett tevékenységek esetén azonosított és nyilvántartott potenciális veszélyeket, környezeti hatásokat tervszerűen csökkentjük, vagy ha lehet, csökkentjük

Elvárjuk, hogy minden alkalmazottunk személyes tudásával és felelősségével járuljon hozzá a cég sikeréhez, amelyhez a Roneko Kft. vezetése biztosítja a biztonságos munkavégzés követelményeit, megfelelő infrastruktúrát, képzési és szociális lehetőségeket.

MEBIR politika

A Roneko Kft. munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági politikája

A RONEKO Kft. a vezetése elkötelezte magát, hogy a céljai elérése érdekében végzett tevékenységei során mindig kiemelt figyelmet fordítson a dolgozók és a felügyeletünk alatt tevékenységet végzők munkahelyi egészségvédelmére és biztonságára.

A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer érvényességi területe:

A Kft. székhelyén végzett ügyviteli, műszaki előkészítési, elektromos hálózatok tervezési és terveztetési a cég telephelyén végzett anyagtárolási, gépjármű és munkagép tárolási, karbantartási, villamos és gépészeti előkészítési, gyártási, tevékenységekre, valamint a Társaságunk által átvett építési területeken végzett elektromos kivitelezési, gépészeti berendezések, szerkezetek gyártási és gyártatási, valamint a villamos és gépészeti karbantartási tevékenységekre terjed ki.

A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági (MEB) politikánk fő iránya, hogy a vonatkozó jogszabályok, határozatok, az MSZ ISO 45001:2018 szabvány előírásainak betartásával kiemelt figyelmet fordítsunk a biztonságos és egészséges munkahelyi követelmények betartására és folyamatos javítására. Ennek érdekében azonosítjuk és elemezzük a tevékenységeinkből fakadó kockázatokat, ezáltal minimálisra csökkentjük az egészségünket és környezetünket károsító hatásokat, így biztosítjuk a munkatársaink, alvállalkozóink számára biztonságos munkavégzést.

Ennek módszerei:

- a vezetők, munkatársaink együttműködése révén a kockázatértékelési módszerek segítségével feltárjuk a munkahelyeken előforduló vészhelyzeteket, azok súlyosságát és bekövetkezésének valószínűségét

- A feltárt kockázatok megszüntetése, csökkentése, megelőzése, javítására intézkedéseket hozzunk;

- folyamatosan fejlesztjük az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzéshez szükséges személyi, technológiai feltételeket;

- egészségvédelmi és biztonsági célkitűzéseinket, irányelveinket folyamatosan fejlesztjük, és az azokkal kapcsolatos információkat hozzáférhetővé tesszük a munkatársak, a megrendelőik, az alvállalkozóink, a hatóságok, vagyis az érdekelt felek számára.

- az érdekelt felekkel kapcsolatos előírásokat, jogszabályokat alkalmazzuk és betartjuk, a hozzánk érkező információkat fogadjuk, megfelelő szinten kommunikáljunk

A Roneko Kft. megfelelően képzett és gyakorlott személyzettel, erőforrásokkal rendelkezik a MEB politikában említett feladatok végrehajtására és kötelezettséget vállal, hogy, a Kft. minden munkatársával és minden a szervezet szabályozása alatt állóval ismertetésre kerüljön a MEB politika, a tevékenységével kapcsolatos kockázatértékelés eredménye, valamint az egészséget nem veszélyeztető munkavégzésekhez tartozó előírások.